EN PL

NIEZALEŻNI SPECJALIŚCI

NIEZALEŻNI SPECJALIŚCI

Staż w charakterze kandydata na członka PZWFS


19.06.2015

Mamy zaszczyt poinformować że w związku z uchwałą z dnia 19 czerwca 2015r Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych (PZWFS) nasza firma rozpoczęła od dnia 1 lipca 2015r roczny staż w charakterze kandydata na członka PZWFS, za co niniejszym bardzo dziękujemy Szanownemu Zgromadzeniu.

 

Zrzeszenie oferuje pomoc inwestorom i zarządzającym obiektami, którzy nie mają wystarczającego doświadczenia w projektowaniu i wykonywaniu:

 • obiektów podziemnych,
 • fundamentów w trudnych warunkach gruntowych i terenowych,
 • wzmacniania fundamentów istniejących budowli,
 • ulepszania podłoża gruntowego.

Celami Zrzeszenia są:

 • troska o stan krajowego wykonawstwa fundamentów specjalnych,
 • ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego,
 • troska o autorytet zrzeszonych Członków oraz ich wysoki poziom etyczny i zawodowy,

Do zadań Zrzeszenia należą:

 • działanie na rzecz rozwoju techniki wykonawstwa fundamentów specjalnych i nowych technologii w budownictwie,
 • troska o doskonalenia wiedzy i podnoszenie jakości robót fundamentowych, m.in. przez organizowanie szkoleń i konferencji oraz ocenę kwalifikacji i certyfikację,
 • obrona interesów Członków Zrzeszenia w sprawach wynikających z ich działalności,
 • inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie aktów legislacyjnych, norm, instrukcji, przepisów, publikacji oraz wspieranie prac rozwojowych dotyczących fundamentów specjalnych, działalność marketingowa i akwizycyjna,
 • reprezentowanie wykonawców fundamentów specjalnych przez wyrażanie opinii i wspieranie specjalistycznymi opracowaniami technicznymi oraz naukowymi,

(źródło: http://www.pzwfs.com.pl/)

twitter facebook